Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Karate in Europe

Development, experience, diversity and integration

Trenerzy UKS-BUSHIDO wzięli udział w 2 mobilnościach w ramach projektu: „Karate in Europe. Development, experience, diversity and integration”, podczas których zrealizowano wizyty szkoleniowe w Rumunii i Danii u Shihan Nicu Dascalu oraz sensei Allan Madsena.

Dofinansowane przez Unię Europejską

Mobilności

Podczas pobytu u naszych partnerów opracowano materiały szkoleniowe dla uczniów z klubów Europejskich oraz zorganizowano szkolenie z Kata, które zostało udostępnione on-line. Opracowano poradnik dla uczniów z podstawowymi technikami w języku angielskim oraz opracowano transkrypcję ruchów kata.

Szkolenie Kata on-line

KIHON NO KATA SONO NI

Transkrypcja Kata

 1. KUMITE NO KAMAE
 2. MIGI CHUDAN TSUKI
  MIGI HIKI ASHI, HIDARI SOTO UKE (POS.3), MIGI CHUDAN MAWASHI GERI, KERI ASHI USHIRO.
 3. MIGI MAE GERI
  MIGI HIKI ASHI, HIDARI SOTO UKE (POS.3), MIGI JODAN TSUKI, MIGI CHUDAN/JODAN MAWASHI GERI, KERI ASHI MAE, TURN 180
 4. HIDARI CHUDAN TSUKI
  MIGI SIDE STEP (45), HIDARI GEDAN BARAI (POS.4), FOOT SWITCH, HIDARI CHUDAN MAWASHI GERI.
 5. HIDARI MAE GERI
  MIGI SIDE STEP (45), HIDARI GEDAN BARAI (POS.4), MIGI JODAN TSUKI, FOOT SWITCH, HIDARI CHUDAN MAWASHI GERI.
 6. MIGI JODAN TSUKI
  HIDARI YOKO GERI (POS.3), MIGI CHUDAN TSUKI, MIGI CHUDAN MAWASHI GERI.
 7. HIDARI JODAN TSUKI
  MIGI SIDE STEP (45), HIDARI UCHI UKE (POS.4), MIGI JODAN TSUKI, MIGI GEDAN MAWASHI GERI, HIDARI JODAN MAWASHI GERI.
 8. HIDARI CHUDAN MAWASHI GERI
  HIDARI SUNE UKE (POS.4), MIGI JODAN TSUKI, MIGI GEDAN MAWASHI GERI, HIDARI JODAN MAWASHI GERI, KERI ASHI USHIRO, TURN (180)
 9. MIGI CHUDAN MAWASHI GERI
  HIDARI SUNE UKE (POS.3), MIGI JODAN TSUKI, MIGI UCHIMOMO GERI, KERI ASHI USHIRO.
 10. MIGI HIZA GERI, HIKI ASHI (90), MIGI MAWASHI GERI, KUMITE NO KAMAE.

Transkrypcja Kata

Podstawy

Materiały wideo

Obie mobilności w ramach programu są udokumentowane i promowane zarówno przez klub, jak i samych uczestników programu.

CSR i ESG w sporcie

CSR i ESG w sporcie
Scroll to Top